Lid worden

Spaenhiers vragen u hun werking financieel en moreel te ondersteunen. Financieel kan dit door een lidmaatschapsbijdrage waarvan u de hoogte zelf gedeeltelijk bepaalt.

Lidmaatschapsbijdrage

25 euro: gezinslid (+ jaarboek)
23 euro: studentenabonnement (**) (+ jaarboek)
30 euro: steunend lid (*)
(+ jaarboek + vermelding steunend lid in jaarboek)
35 euro: erelid (*)
(+ jaarboek + vermelding erelid in jaarboek)

Portbijdrage voor versturen jaarboek: € 7,-

Te storten op

IBAN: BE85 0682 1416 4206
BIC: GKCCBEBB
p/a Spaenhiers vzw
Sint-Jorisplein 1a
8680 Koekelare

Giften worden met dank aanvaard

Elk lid ontvangt jaarlijks een Jaarboek.

(*) De namen van ereleden en steunende leden worden in het Jaarboek opgenomen

(**) Studentenabonnement op vertoon van inschrijvingskaart of studentenkaart.

Doe het vandaag, voor u het morgen vergeet!