Onderzoek

Het is een uitdaging voor Spaenhiers om steeds meer en meer kennis op te bouwen. Onderzoek is daarom een permanente bezigheid.