Lid worden

Sinds 2001 telt de kring méér dan 200 leden.
Spaenhiers vragen u hun werking financieel en moreel te ondersteunen. Financieel kan dit door een lidmaatschapsbijdrage waarvan u de hoogte zelf gedeeltelijk bepaalt.

Lidmaatschapsbijdrage

  • 25 euro: gezinslid (+ jaarboek)
  • 23 euro: studentenabonnement (**) (+ jaarboek)
  • 30 euro: steunend lid (*) (+ jaarboek + vermelding steunend lid in jaarboek)
  • 35 euro: erelid (*) (+ jaarboek + vermelding erelid in jaarboek)

Portbijdrage voor versturen jaarboek: €6,-

Te storten op

IBAN: BE85 0682 1416 4206
BIC: GKCCBEBB
p/a Spaenhiers vzw
Sint-Jorisplein 1a
8680 Koekelare

Giften worden met dank aanvaard

Elk lid ontvangt jaarlijks een Jaarboek.

(*) De namen van ereleden en steunende leden worden in het Jaarboek opgenomen

(**) Studentenabonnement op vertoon van inschrijvingskaart of studentenkaart.

Doe het vandaag, voor u het morgen vergeet!

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.