Archief

Overzicht archief:

Het overzicht wordt trimestrieel aangevuld.

U mag er ook giften komen afzetten, zoals boeken over geschiedenis of met historische inslag, diverse publicaties van en over Koekelare, krantenknipsels, bidprentjes, rouwbrieven, foto's, kies-pamfletten, ...

Overzicht van andere archiefinstellingen met documenten over Koekelare.

Bezoek ook onze website Souvenhiers om onze online digitale mediabank te consulteren.
Souvenhiers bevat al enkele honderden oude krantenknipsels en foto's.

Bibliotheek

Ook via de bibliotheek van Koekelare kunt u in een collectie van Spaenhiers zoeken. 
Deze is beschikbaar via: Catalogus Spaenhiers Bibliotheek BIDOC (Bibliotheek Koekelare)
Als u op BIDOC (catalogus Spaenhiers bib.) de naam van een tijdschift ingeeft ziet u meteen alle in het HADOCK aanwezig nummers hier van.

Souvenhiers

Elke donderdag komen vrijwilligers samen in het HADOCK om foto's, krantenknipsels, bidprentjes en documenten te digitaliseren, documenteren en te sorteren. 
U bent steeds welkom om ons samen met de andere vrijwilligers te helpen. Sommige collecties zijn beschikbaar online via www.souvenhiers.be .

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.