Archiefinstellingen over Koekelare

Overzicht andere archieven met documenten over Koekelare

Goed om te weten

Wie voor onderzoek registers van de Burgerlijke Stand van een of meer gemeenten wil raadplegen, vraagt vooraf gemotiveerd de toelating daarvoor bij de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg, Kazernevest 3, 8000 Brugge.

Gemeentelijk archief Koekelare (GAK)

Adres:
Gemeentehuis St.-Maartensplein 19, 8680 Koekelare 051/58 92 01
O.C.M.W.-gebouw Ichtegemstr. 18, 8680 Koekelare 051/58 10 01

Info:
Binnenkort meer informatie..

Parochiaal Archief Koekelare (PAK)

Adres:
Daniël Vandenbroucke Eikendreef 36 8680 Koekelare 051/58 90 22

Info:
Toelating vragen aan parochiale clerus - De belangrijkste gegevens zijn gepubliceerd.

Archief en Cultureel Centrum Arenberg (ACA)

Adres:
IJzerstraat 8, 7850 Edingen 02/395 91 41

Info:
Open: op afspraak 9-12 / 13-16.45 u.
Archivaris: Guy Lernout

Het aanzienlijkste deel documenten van de 15e tot de 18e eeuw over Koekelare bevinden zich hier. Het is weinig ontgonnen.

In het Hadock bevinden zich een beperkt aantal kopies van documenten, aangegeven met M vóór het inventarisnummer:Lectuur: te raadplegen in Hadock

 • Vanheule L., Reyphinsviering, Izenberge, 1972, jg. 3 nr. 3
 • Tytgat J.-P., Het prinselijk en hertogelijk huis van Arenberg, erfopvolgers van de heren van Koekelare, Nieuwkerken, 1987. Ook in Coclariensia, IV, 4b (1989)
 • ID., De heerlijkheid 'het Oosthof' te Koekelare, Vlaamse Stam, 13, 2(1977), p. 101-108 en 121-126.
 • ID., Het hof te Bovekerke en zijn volglenen, Vlaamse Stam, 21, 11 (nov. 1985)
 • ID., De heerlijkheid het Zuidhof Koekelare, Vlaamse Stam, 15 (1979), p. 489-500.
 • ID., Leengoederen van Maerten De Visch, heer van der Capelle, ten jare 1450, Vlaamse Stam, 13 (1977), p. 441-447
 • Heus J. zie Jaarboek Spaenhiers, 1997 en 2001.

Overzicht van de inventaris.

Kadaster - Directie West-Vlaanderen

Adres:
Langerei 7, 8000 Brugge 050.44 26 20

Info:
Toegankelijk tijdens kantooruren na afspraak, liefst 's morgens zeker in de periodes van schoolvakanties, 8.30-11.30 u - 13.30-16.00 u.

Verantwoordelijke: Willy Laloux 050.44 26 23

Voor een vlot verloop is het wenselijk de nodige kadastrale nummers vooraf in het gemeentehuis te vragen.
Bundel de aanvragen en vermeld dat het om wetenschappelijk onderzoek gaat om de hoge informatie en kopieerkosten maximaal te benutten.

Provinciale Bibliotheek (P.B.)

Adres:
Tolhuis Jan Van Eyckplein 1, 8000 Brugge 050/40 34 34 (ingang Spanjaardstraat)

Info:
Open: ma-do 9-17u vrij 9-20u zat 9-12.30u
Hoofd: Berteloot
Vooral allerhande drukwerk; ook registers over de gemeenteraads-verkiezingen vanaf ca. 1845

Rijksarchief Brugge (R.A.B.)

Adres:
Predikherenrei 4a, 8000 Brugge

Info:
Open: di-vrij 8.30-12u / 13-16.30 u zat 8.30-12.00 u. - 13.00-16.00u. (in juli en augustus niet)
Diensthoofd: Luc Janssens

Gemeentelijke en parochiale bescheiden van vóór de Franse tijd (1795) maar ook heel wat uit de tijd hierna (Napoleontische, Nederlandse en Belgische periode) - parochieregisters op microfilm.

Belangrijk is het recente overzicht van het R.A.B. in Vandermaesen M., Archiefvormers in de gerechtelijke arrondissementen Brugge, Ieper en Veurne.
Dl. I Archieven van overheidsinstellingen tot 1795, Brussel, 2001 [ARA-Gidsen nr. 50]
Dl. III over notarissen verscheen al in 1998.
Te raadplegen in Hadock.

Provinciaal Archief West-Vlaanderen (P.A.)

Adres:
Gistelse Steenweg 528, 8200 Sint-Andries 050/40 72 90 of 050/40 72 68
archiefdienst@west-vlaanderen.be

Info:
Open: ma-vrij 9.00-12.00 u / 13.00-17.00 u.
Archivaris: Johan Vannieuwenhuyse
Vooral militie- en verkiezingsdossiers, ook onderwijs, bibliotheek en verenigingen.

Bisschoppelijk Archief (BAB)

Adres:
Heilige Geeststr. 4, 8000 Brugge 050/335 905
Ingang via Goezeputstraat (smalle deur in blinde muur)

Info:
Open: ma-wo, vrij 9-12u / 14u-17u (gesloten in augustus)
Archivaris: K. Priem

Stadsarchief Torhout (S.A.T.)

Adres:
Markt 22a (via poort naar binnenplein huis Bekaert)

Info:
Open: wo 14-17u zat. 10-12 u
Voor Koekelare beperkt aantal documenten uit de Franse periode en kranten

 • M. Mestdagh, A. Naert, Inventaris van het oud archief van de stad Torhout 16e eeuw - 1793, Torhout, 1996
 • Inventaris van het Frans archief van Torhout (1793-1814)
 • Inventaris Wezenboeken nr. 149-153 (onderdeel oud archief)
 • Inventaris modern archief is in uitvoering.

Katho-Reno bibliotheek (archief)

Adres:
St.-Jozefstraat 8820 Torhout 050.23 10 39

Info:
Open: ma-do 8.15-18u vrij: 8.15-17u niet in vakantieperiodes.
Bibliothecaris: Jens Lecompte e-mail: jens.lecomte@katho.be

Stadsarchief Diksmuide

Adres:
Oude technische dienst, Kleine Dijk 33a, 8600 Diksmuide 051/51 91 42
archief@stad.diksmuide.be

Info:
Open: tijdens kantooruren na afspraak
Archivaris: Chris Vandewalle

 • Inventaris van de stukken uit het familiearchief de Man, 1999
 • Inventaris Fonds Albert Berquin, Diksmuide, 1999
  nr. 1 Kasteel Ter Heyde, Legaat Museum Merghelynck - Beerst-Bovekerke-Couckelaere-Esen-Keiem
 • Weekblad van Dixmude en Het Boterkuipje, 1863 (fragmentarisch)

Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek

Adres:
Elflijnenlaan 3, 8610 Handzame 051/56 74 79

Info:
Open: ma-vrij 9.00-12.00 u / 13.00-17.00 u.
Lidmaatschapsbijdrage: € 3,00 voor een dagbezoek; € 17,50 voor een jaarabonnement.

Bovekerke

Parochieregisters op microfilm:  

 • doopsels: 1624-1751; 1753-1802
 • huwelijken: 1643-1803
 • overlijdens: 1625-1797
 • klappers: 1625-1802; 1643-1803;1625-1797;  

Volkstelling 1748; 1814
Uitslag militieloting 1902
Militieloting 1907   
     
Koekelare

Parochieregisters op microfilm:  

 • doopsels: 1619-1850
 • huwelijken: 1609-1873
 • overlijdens: 1631-1873
 • klappers: 1619-1850; 1609-1837;1631-1873  

Y. Lammerant, Van Koekelare naar Amerika-Canada, Argentinië.  
Uitslag militieloting 1902  
Militieloting 1907  
R. Rotsaert, Klappers der huwelijken te Koekelare 1782-1794.  
     
Zande

Parochieregisters op microfilm:  

 • doopsels: 1625-1646 ; 1649-1797
 • huwelijken: 1626-1647;1650-1651;1653-1797
 • overlijdens: 1625-1646;1650-1797
 • klappers: 1625-1791; 1626-1791; 1625-1791  

Volkstelling 1748/1814.

O.C.M.W.-archief Brugge

Adres:
Prof. Dr. J. Sebrechtstraat 1 8000 Brugge 050/449 618

Info:
open: ma-vrij (kantooruren, afspraak)
Archivaris: Hilde De Bruyne

Hier bevinden zich gegevens over de leprozerie in Koekelare.

Agentschap Natuur en Bos West-Vlaanderen (ANB)

Adres:
Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1/2 bus 74, 8200 Brugge (Sint-Michiels) 050 24 77 40
http://www.natuurenbos.be/

Info:
Contactpersoon: Wouter Mortier
Dossier: Koekelare, overwegend het staatsbosbeheer

Lit.
J. Jonckheere, Staatsbos van Koekelare, s.l. , 1971, 11fr.
J. Heus, Jaarboek Spaenhiers, 1997

Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum (Kadoc)

Adres:
Vlamingenstraat 39, 3000 Leuven, 016.32.35.00
postmaster@kadoc.kuleuven.ac.be

Info:
Open: elke werkdag van 9h00 tot 17h30
zaterdag 9h00 tot 12h30 (liefst na afspraak)
Archivaris: Luc Schokkaert

 • algemaan parochiaal en kerkelijk leven
 • verenigingen als Boerenbond, (Boer(inn)en gilde, KVLV, BJB, ...),
 • A.C.W.;
 • jeugdverenigingen (Chiro, K.A.J., ...)

Voor nogal wat dossiers moet eerst toelating gevraagd worden aan de eigenaars, daarom is een afspraak vooraf bijna noodzakelijk.

Koninklijke Bibliotheek van België

Adres:
Keizerslaan 4
1000 Brussel
(toegang via Kunstberg)
tel: 02/519 55 11
fax: 02/519 55 33
http://www.kbr.be

Info:
Open 9 - 19u50 (zat: 16u50)
Lezerskaart voor één jaar (met pasfoto): € 15 (studenten € 7,5)
Lezerskaart voor een week (zonder pasfoto): € 2,5
Deze nationale bibliotheek beschikt over 5 miljoen werken. Enorme collectie tijdschriften en kranten.
Ook belangrijk voor Koekelare de afdeling kaarten en plans. Interbibliothecair ruilverkeer mits betaling verzendingskosten en het raadplegen van de gevraagde werken in de leeszaal. Alle publicaties van de Spaenhiers bevinden zich in deze bibliotheek (Wettelijk Depot), en zijn er verwerkt in de Belgische Bibliografie (tot 1997) en daarna te raadplagen via internet.
Lezersgids aanwezig in HADOCK.

Archief-, Documentatie- en onderzoekscentrum voor het Vlaams-nationalisme (ADVN)

Adres:
Lange Leemstraat 26, 2018 Antwerpen
tel: 03/225 18 37
http://www.advn.be

Info:
Het Archief-, Documentatie- en Onderzoekscentrum voor het Vlaams-nationalisme bestrijkt de Vlaamse beweging in al haar geledingen.

Liberaal Archief vzw

Adres:
Kramersplein 23, 9000 Gent
info@liberaalarchief.be
tel: 09/221 75 05
fax: 09/221 12 15
http://www.liberaalarchief.be

Info:
Documenten willemsfonds Koekelare.
Het Liberaal Archief is het centrale archief voor de liberale beweging in België/Vlaanderen. Het werd opgericht te Gent in 1982 en is erkend door de Vlaamse Gemeenschap als archief- en documentatiecentrum op basis van maatschappelijk-filosofische stromingen in uitvoering van het decreet van 9 juli 2002 op de privaatrechtelijke culturele archiefwerking.

Het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (Soma/Cegesoma)

Adres:
Luchtvaartsquare 29, 1070 Brussel
http://www.cegesoma.be

Info:
Het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (Cegesoma) is een federale onderzoeksinstelling over oorlogen en conflicten in de 20ste eeuw en hun impact op België. Gesticht in 1969 verzamelt het documentatie, doet het wetenschappelijk onderzoek en organiseert het academische en publieke activiteiten. Een overzicht van de documentatie is te vinden via de 'Online catalogus' op deze website. De documentatie kan worden geconsulteerd in de leeszaal van het Soma, gevestigd in het monumentaal Art deco gebouw aan de Luchtvaartsquare in Brussel.

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.