Restauraties

Begeleiding kleine restauraties

Hierbij een overzicht van enkele kleine restauraties die door of onder begeleiding van Spaenhiers of onze leden werden gedaan.

Bovekerke / Moscou kapel

De kapel op de Bovekerkse wijk Moscou van O.-L.Vrouw van altijd durende bijstand werd in 1999 door Alberic Parrein opgeknapt.


foto Alberick Parrein

Het diploma werd uitgereikt tijdens de raadsvergadering van het WVKH in Ruiselede van 21 oktober 2000.

Graf Louis Dieryckx

In het werkjaar 2001 werd ten noorden van de Portweg het graf van Louis Dieryckx opgeknapt.
Het diploma werd uitgereikt op de raadsvergadering WVKH van 13 oktober 2001 te Poperinge.

Bovekerke opknappen grafmonumenten

Op het Bovekerks kerkhof werden vier grafmonumenten herplaatst en heropgeknapt. Onder de grafmonumenten zijn er drie van oud-burgemeesters.
Het diploma werd uitgereikt op de raadsvergadering van het WVKH te Poperinge van 13 oktober 2001.

Afstandspaaltje

Vermoedelijk is het geplaatst in 1890 bij de aanleg van de Vladslostraat. Meermaals was het paaltje slachtoffer tijdens het maaien van de graskanten.

 
Foto: 2005 toen het nog intact was.                    Foto: Jozef Staelens na herstellen afstandspaaltje.

Tijdens de erfgoeddag 2005 plaatsten we het nog in de kijker als erfgoed in gevaar.
Midden augustus 2005 was het al zover... de messen van de maaimachine kapten het arduinen paaltje in twee.
Op 26 en 27-08-2005 reanimeerden we het paaltje (Bernard Lootens, Wouter Staelens, Jozef Staelens en Gerdi Staelens). Na een wasbeurtje met bleekwater stond het er terug fris bij. (misschien iets te fris want...)

 
Foto: v.l.n.r. Bernard Lootens, Gerdi Staelens en Wouter Staelens.

Een jaar later - 5-08-2006 - was er interesse om het paaltje te stelen. Het werd uit de aarde opgetild, maar was vermoedelijk te zwaar om het mee te nemen.
Op 7-08-2006 plaatsten Gerdi Staelens en Paul Vanhooren (lid) het paaltje terug.
Op 9-06-2006 beantwoorde de gemeente de vraag om zand, cement en klinkers positief en leverde die aan.
Vervolgens verstevigden en verfraaiden Gerdi en Jozef Staelens op 12-08-2006 het plaaltje langs de Vladslostraat.

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.