Oproep

Iedereen mag zich aanmelden om bij een opgravingscampagne te helpen (graven, sorteren, wassen, ...).

Spaenhiers steunen erkende metaaldetectoristen in Koekelare en omgeving. Hun vondsten zijn welkom bij ons.
Meer informatie: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/erkenningen/erkennen-van-metaaldetectoristen/

Betrek bij toevalsvondsten (ploegen, verbouwen), onmiddelijk de Spaenhiers om de gegevens te beschrijven en te dateren. De vondsten blijven uiteraard het bezit van vinder en/of bodemeigenaar (zie archeologische toevalsvondsten).

Bij bouwwerken kan een noodopgraving noodzakelijk zijn (sinds 1993 trouwens wettelijk verplicht). Die noodopgravingen gebeuren snel en de beperkte verloren tijd wordt vergoed. Dit geldt ook voor gewasderving op een akker.

Werk mee aan de bescherming van het gemeenschappelijk patrimonium, ook al zit dat onder de grond.

Archeologische toevalsvondsten

Bron onroerend erfgoed: "Wie per toeval een iets aantreft waarvan hij weet of vermoedt dat het om een archeologische vondst gaat, moet dit binnen de drie dagen melden aan het agentschap Onroerend Erfgoed."

Meer informatie kunt u vinden op de website van Onroerend Erfgoed: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beheer/archeologische-toevalsvondsten/

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.