Het bestuur

Voorzitter

Franck Vandewalle Aartrijkestraat 30, 8480 Eernegem (059 29 06 72)

Conservator Hadock

Bernard Lootens Oostmeetstraat 38, 8680 Koekelare (0473 98 24 57)

Ondervoorzitter, penningmeester

Gerdi Staelens Konijnenstraat 8, 8680 Koekelare (051 58 37 58)

Wetenschappelijke leiding, archeoloog

Marc Dewilde Bovekerkestraat 26, 8680 Koekelare (051 58 07 13)

Verantwoordelijke excursies

Magda Missiaen Engelstraat 242, 8480 Ichtegem (051 58 91 19)

HADOCK

Wilfried Snauwaert Ichtegemstraat 4, 8680 Koekelare

Digitalisering, IT

Wouter Staelens Ketelbuiserstraat 138, 8810 Lichtervelde (0474 38 60 37)

Restauratie

Sil Vandewalle Noord-Edestraat 44, 8450 Bredene (0476 67 81 98)

Bestuurslid

Cedric Everaert Koekelare

HADOCK

Ere-conservator Hadock

Jozef Heus 't Kloosterhof 92 b3, 8200 Sint-Michiels (Brugge)

Bestuur maart 2010
Foto bestuur - maart 2010


Foto bestuur Spaenhiers (enkele bestuursleden ontbreken op deze foto) - Raf Seys Prijs 2018, 

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.