Gelegenheidspublicaties

Overzicht van onze gelegenheidspublicaties:

 • J. Heus, B. Lootens, Kleurig erfgoed. Koekelare 23 april 2006. Erfgoeddag. Vlaggen en Uniformen, Koekelare, 2006, bijgewerkt 2019, 78 p. 
 • J. Heus, B. Lootens, Kleurig erfgoed. Koekelare 23 april 2006. Erfgoeddag. Vlaggen en Uniformen, Koekelare, 2006, 35 p. 
 • Koekelaarse Chirojeugd in beweging 1956-2006, Koekelare, 2006.
 • J. Heus en B. Lootens Kalender Koekelare 1955-2005, Koekelare, 2004
  13 kwaliteitsfoto's met historisch commentaar over Koekelare 50 jaar geleden.
 • J. Heus, 75 jaar Gezin & Bond in Koekelare, Koekelare, 2004.
 • J. Heus, BJB-KLJ Koekelare, een kroniek (1927-2002)
  Boek naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van BJB-KLJ Koekelare.
 • M. Dewilde, J. Heus, F. Vandewalle, Het Oosthof te Koekelare (West-Vlaanderen).
  Interimverslag 1988-1995, Archeologie in Vlaanderen V - 1995-1996, p. 179-192.
 • Grootouders en kleinkinderen schrijven geschiedenis.
  BSG, Koekelare 1999.
 • Grootouders en kleinkinderen schrijven geschiedenis.
  Vrije Basisscholen, Koekelare, 1999.
 • Open Deur. Historisch-Archeologisch Documentatiecentrum 1-5 september 2001.
  (tentoonstelling landbouwaffiches, toneelaffiches en - programma's, historiek Hof de Fontein).
 • Het Oosthof, een historische plek / folder bij de Oosthofplaket.
 • M. Dewilde, G. Staelens, Kerk Bovekerke 150 jaar herbouwd, 1998.

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.