Doelstelling

Het opzet van het historisch-archeologisch documentatiecentrum Koekelare HADOCK is het verzamelen van historische en archeologische informatie over alle aspecten van de menselijke bedrijvigheid in Koekelare en omgeving om het inzicht in het verleden te verruimen en te verdiepen.

Hadoc bibliotheek nieuws

Het Hadoc beschikt voor het ogenblik over bijna 5000 titels van werken. Ze zijn ter plaatse te raadplegen en kunnen door de leden Spaenhiers gratis ontleend worden voor een termijn met de conservator af te spreken.

Er is een heel ruime collectie werken van Koekelaarse auteurs. Verder ligt het voor de hand dat de meeste werken historisch georiënteerd zijn. Over alle West-Vlaamse gemeenten en steden vindt de geïnteresseerde een brede waaier aan informatie. De rijkste verzameling handelt over de Eerste en Tweede Wereldoorlog, met enkele zelfs unieke titels. Verder zijn er meer dan 100 almanakken en werken over migratie van Vlamingen overal ter wereld, vaak zelfs heel kort bij zoals G. Fonteyn, Boerenpsalm. Vlaamse boeren in Wallonië. De heemkundige vindt er een heel ruim aanbod aan werken over oude maten, gewichten en munten en werken als A.Van Acker, De duivel in spreekwoorden en gezegden.

Voor mensen met uitgesproken historische interesse staan de meeste, klassieke standaardwerken ter beschikking samen met een uitgebreide reeks periodieken en tal van eindverhandelingen en doctoraten van studenten.

Het boekenbestand met historische werken is i.s.m. de Plaatselijk Openbare Bibliotheek ook online te raadplegen. Surf naar http://www.bidoc.be/pobkoekelare/bidoc0.htm en selecteer Spaenhiers vzw in het veldje "bibliotheek". Daarna kunt u zoeken op titel, auteur, trefwoord, reeks en genre.

Ter info

Het HADOCK beschikt over heel wat dubbels die ze graag te koop aanbiedt:

Gelieve contact op te nemen met Bernard of Magda.

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.