Archief Vlaggen

Vooraf:
Het inventariseren van de vlaggencollectie in het Hadock volgt de nummering aangegeven in J. Heus, B. Lootens, Kleurig erfgoed. Koekelare 23 april 2006. Erfgoeddag. Vlaggen en Uniformen, Koekelare, 2006, 35 p. Hierin vindt de gegadigde een zo volledig mogelijke beschrijving van de vlaggen en van de meeste ook een kleurenfoto.
Vlaggen die het Hadock na 23 april 2006 binnenkwamen, kregen een nummer na 88. 

 • 3 Christene Burgersgilde 1898 Couckelaere (met platte metalen kist)
 • 5 Fanfarenbond Ste Cecilia Couckelaere 1911
 • 8 Katholieke Wacht Zande Augusti 1911
 • 9 Genootschap der H. Familie Couckelaere 1911
 • 10 Heilige Familie van de Vrouwen 1962
 • 11 Turngilde St Joris 1913 (+wimpel)
 • 12 Sint-Jorisfanfare 1930 (?)
 • 13 Fanfare St Joris Koekelare 1951
 • 15 Sint-Jorisfanfare Erewimpel + Erewimpeltje Fedekam
 • 27 NSB Couckelaere 1928
 • 35 BSP Koekelare 1955 (?)
 • 36 SP Koekelare
 • 38 ABVV Koekelare
 • 39 Socialistische Vooruit Ziende Vrouwen Koekelare 1936
 • 43 St. Maarten Koekelare
 • 44 St-Martinus Koekelare
 • 45 De Mokker (Kroonwacht)
 • 46 Chiro Sint Maarten
 • 50 ACV Koekelare 1957
 • 51 KAJ Koekelare
 • 52 KAV Koekelare
 • 53 KWB Koekelare
 • 60 BJB Koekelare 1958
 • 61 BJB Koekelare 1960
 • 95 Mutualiteit Troost in Nood 1954 
 • 86 Leeuwenvlag Jerome Seys
 •      Socialistische gepensioneerden
 •      Bolhoedenfanfare (1)
 • 24 Bolhoedenfanfare (2)
 • 33 Feestkomiteit Brandweer Koekelare
 • 34 Gemeentelijk Vrijwillig Brandweerkorps Koekelare 1946

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.