Archeologische activiteit

Archeologie in Koekelare

Sinds 1981 gebeuren er op het grondgebied van Koekelare archeologische opgravingen. Een groepje mensen zet zich daar voor in en richtte daartoe een vereniging op, Spaenhiers. Die naam komt van spadeniers, werklui met een spade. De Oostenrijkse en Franse overheden vorderden eertijds spitters in Koekelare en omstreken op.

Met steun van de gemeente, de provincie en, via het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (IAP), ook van het Vlaamse Gewest - zetten de Spaenhiers geregeld een opgravingscampagne van een bedreigde site op (van 1987 tot 1999 de Oosthofsite).

De resultaten van die opgravingen verdubbelden de kennis over het verleden van Koekelare. Vondsten (klingen, schrabber, pijlpunten) en sporen gaan nu terug tot de Brons- en IJzertijd (2e en 1e millennium v.C.).
Voorheen waren er maar gissingen over de Romeinse aanwezigheid in Koekelare, vondsten brachten zekerheid. Tal van karrensporen, een voorraadkuil en een brandresten graf uit de Gallo-Romeinse periode (2e-3e eeuw) verwijzen naar een nederzetting.
Over de middeleeuwse Koekelare (eerste vermelding 847) bestaan er weinig geschreven documenten: ook hier vult het bodemarchief aan.
Zelfs voor de recente periodes leveren opgravingen nieuwe gegevens voor de lokale geschiedenis op.

Archeoloog Marc Dewilde begeleidt het deskundig onderzoek van bodemsporen en vondsten.
Het vormt de basis voor een zorgvuldige reconstructiepoging van de geschiedenis van de Koekelaarse gemeenschap.

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.