Zeg me wat je eet en ik weet hoe rijk je bent

Locatie: De Brouwerij (raadzaal), Sint-Maartensplein 15B, Koekelare

Lezing door Peter Scholliers, Professor Emeritus.
Als hoogleraar Geschiedenis aan de VUB onderzocht hij de geschiedenis van sociale ongelijkheid, levensstandaard, voeding, lonen en prijzen, en de materiële cultuur van 1800 tot vandaag.

Meer dan tweehonderd jaar economische groei brengt verrijking maar zorgt niet voor meer sociale gelijkheid: de taart is groter, maar de stukken zijn dezelfde.

Economisten en historici gebruiken allerlei meters om groei en ongelijkheid te meten zoals levensverwachting, onderwijs of bezit.
Deze lezing neemt voedselconsumptie als maatstaf om sociale ongelijkheid te onderzoeken. Die meter is zeer concreet, maar wordt dat nog meer door de schijn-werper te richten op één uitgavenpost: buitenshuis eten. Dat laat toe een licht te werpen op de geschiedenis van koopkracht, eethuizen, picknick, gastronomische restaurants, fabriekskantines en nog veel meer.

Wanneer: Vrijdag 10 december om 19.30 u.
Waar: De Brouwerij (raadzaal), Sint-Maartensplein 15B, Koekelare.
Inkom: € 3

Datum: 10-12-2021

Uur: 19:30

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.