Van monster tot magneet - Site Lange Max (Open Monumentendag)

Locatie: Site Lange Max

Zondag 13 september (Open Monumentendag)

De nieuwe openlucht tentoonstelling in het kader van Feniks, de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog, kreeg de naam ‘Van monster tot magneet’.  
Het woord monster verwijst naar het toenmalige groot kanon Lange Max. Magneet heeft dan weer betrekking op de grote aantrekkingskracht van het kanon tijdens het Interbellum voor lokaal en internationaal toerisme. Dit laatste is dan ook meteen het hoofdonderwerp van de tentoonstelling.  

Tienduizenden toeristen kwamen tijdens het interbellum naar het monster Lange Max kijken.
U kunt ook komen kijken tijdens Open Monumentendag.  

Enkele gidsen staan vanaf 10.00 uur klaar om u extra uitleg te geven bij de infoborden.
Bekijk dan zeker ook in het Lange Max Museum de unieke videobeelden uit het Interbellum! 


Lange Max Museum
Clevenstraat 2
8680 Koekelare

Datum: 13-9-2020

Uur: 10:00

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.