Lezing: Uit de klei, in verband

Locatie: Huis Proot

Baksteenarchitectuur in middeleeuws Vlaanderen  Brugge’
Dr. Vincent Debonne, erfgoedonderzoeker bij het Agentschap Onroerend Erfgoed
Vrijdag 29 november 2019 | 19u30 | Huis Proot

Het gebruik van baksteen bij het bouwen of verbouwen van allerlei constructies is voor ons een vanzelfsprekende zaak. Dat is evenwel niet altijd zo geweest. Vincent Debonne kadert het ontstaan en de opkomst van baksteen als bouwmateriaal in onze contreien. In de studie van middeleeuwse bouwkunst in Vlaanderen werd baksteen lange tijd beschouwd als een goedkoop vervangmateriaal voor dure natuursteen en een brandbestendig alternatief voor hout. Hoewel bodemkundige, economische en bouwfysische factoren zeker een rol hebben gespeeld, is ook het architecturale aspect minstens even bepalend geweest in de opkomst van baksteen. De introductie - begin 13de eeuw - van de gotische stijl lijkt wel een springplank te zijn geweest. De stad Brugge waar de oudst gekende experimenten met baksteen in Vlaanderen werden verricht, speelde hierin een belangrijke rol.

Inkom: leden €2, niet-leden €3

Datum: 29-11-2019

Uur: 19:30

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.