Lezing: Bodemonderzoek van Stonehenge naar Flanders Fields

Locatie: Huis Proot

prof. Marc Van Meirvenne, faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, UGent.
Vrijdag 25 oktober 2019 | 19u30 | Huis Proot

Bodems laten zich moeilijk in kaart brengen en dit geldt zeker voor de zoektocht naar begraven archeologische sporen. Tot voor kort waren destructieve graafwerken de enige oplossing. Maar recente technologische ontwikkelingen op het vlak van bodemsensoren laten nu toe om zonder vergraving gedetailleerde informatie over de ondergrond te verzamelen, soms tot meerdere meters diep.

In deze lezing introduceert prof. Van Meirvenne de diverse bodemsensoren die zijn team inzet om een antwoord te bieden aan uiteenlopende vraagstellingen. Hij illustreert dit met concrete resultaten van o.a. het UNESCO-werelderfgoed monument van Stonehenge en de WO I - slagvelden in de Westhoek.

Inkom: leden €2, niet-leden €3

Datum: 25-10-2019

Uur: 19:30

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.