Daguitstap: Op ontdekking in het Hageland

Locatie: parking De Buidel

25 augustus, daguitstap

Zichem: met zeer veel  liefde beschreef Ernest Claes zijn geboortedorp in zijn boeken, maar wij gaan op historische ontdekking in ‘de eens machtige middeleeuwse stad’.

Averbode: ontstond rond de abdij van de ‘witheren’. Eeuwenlang zou de Norbertijnenabdij het ritme van de omliggende gemeenschap bepalen.

 

Programma

 7.30: vertrek aan de Buidel – Koekelare naar Zichem

10.00: koffie met koek  in “ De Heren van Zichem” – Markt - Zichem

10.30 tot 12.30: geleide wandeling door het centrum van Zichem met o.a. bezoek aan de  Maagdentoren, tolhuis, Markt (eventueel kerkbezoek indien het mogelijk is)         

13.00: lunch in Afspanning Den Eik – Veerle Laakdal

 

14.30 tot 16.30 : bezoek aan de Norbertijnenabdij te Averbode en aan het belevingscentrum “ Het Moment “.              

17.30: terugreis

19.00: Aalter ‘Het koffieboontje‘ voor de avondboterham (drank niet inbegrepen)

20.30: terug thuis – Koekelare

 

Deelname: bus, gidsen, koffie, middagmaal en avondboterham: € 62 p.p.

Enkel wie vóór 10/08/2019 betaalt op rekening Spaenhiers - BE85 0682 1416 4206 met vermelding daguitstap 25 augustus is ingeschreven.

Datum: 25-8-2019

Uur: 07:30

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.