Boekvoorstelling: 'Koekelare, waar Viaenes altijd thuis waren'

Locatie: Huis Proot

Dr. Jef Viaene
Vrijdag 13 december 2019 | 19u |  Huis Proot

Jef Viaene, zoon van twee ‘Mokkernaars’ stelt zijn twee nieuwste stamboomboeken voor: een boek over de stam Koekelare en één over de stam Leke. In 1976 gaf Cesar Viaene een stamboomboek met de nakomelingen van stamvader Walrandus Viaene uit. Dat  werd in 2014 door Jef geactualiseerd. Na 15 jaar opzoekingswerk zijn 14 stammen Viaene en 4 stammen Vienne verzameld. Dit zijn dus het 2de en 3de stamboomboek in een mogelijke reeks.
Wie een boek (goed aanduiden stam ‘Koekelare’ en/of ‘Leke’) wil kopen stort vóór 20 november 19,50 euro op de rek. BE 55.466 3124791.44. Op de voorstelling worden de boeken bedeeld.

Datum: 13-12-2019

Uur: 19:00

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.