Archeologie + Bomen + Climate Change = Dendrochronologie

Locatie: Lange Max Museum, Clevenstraat 2, Koekelare

Archeologie + Bomen + Climate Change = Dendrochronologie

Met bomen terug in de tijd: jaarringen documenteren ons verleden.


Lezing door Kristof Haneca, erfgoedonderzoeker bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.


Iedereen heeft wel eens de jaarringen geteld van een afgezaagde boom. Daaruit leer je hoe oud die boom was. Een dendrochronoloog bestudeert de jaarringen van bomen in detail. Vanuit eenvoudige observaties van jaarringen heeft zich afgelopen honderd jaar een volwaardige wetenschappelijke discipline ontwikkeld, die ons vandaag veel meer leert dan de leeftijd van bomen. De gedetailleerde studie van jaarringenpatronen levert interessante gegevens op, die zowel door bosbouwers, klimatologen als archeologen en kunsthistorici binnen hun vakgebied worden gebruikt. Meer nog, ze zijn vaak onmisbaar om het plaatje compleet te krijgen en leiden tot verrassende nieuwe inzichten, waarbij absolute datering niet de minste is.

Wanneer: Zondag 10 oktober 2021 om 10.30 u
Waar: Lange Max Museum, Clevenstraat 2, Koekelare
Prijs: Deelname leden: €5 inclusief een drankje.
Reserveren: Het aantal zitplaatsen is beperkt, wil vooraf inschrijven via info@polderrand.be of 0473/982457
Organisatie: Spaenhiers vzw, ism IOED Polderrand en de gemeente Koekelare in het kader van de Archeologiedagen 2021.Datum: 10-10-2021

Uur: 10:30

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.