Jaarboek 2005

Inhoud

270 pagina's

Redactie, Zilver

  • Heus, J. Cijfermatige analyse van het St.-Vincentiusklooster in Koekelare (1843-1951)
  • Demeyere, F. Waardamme-Vijvers. Tussen woning en grafveld
  • Verbeke, A. Een "Soldatenfriedhof" op Koekelare?
  • Haerynck, S. Koekelare in de krant. Een analyse van de berichtgeving over Koekelare 1987-2000 (deel I)
  • Lootens, B. Sint-Maartensmarkt 1956-1998
  • Dewilde, M. en Saunders, N.J. Archeologie van de "Groote Oorlog". De Vlaamse situatie
  • Folens, A. André's oorlog
  • Heus, J. Signalement
  • Heus, J. en Haerynck, S. Bibliografie Coclariensia en Spaenhiers (1980-2005)

Het kroonstuk bij de viering van het zilveren jubileum Spaenhiers is het Jaarboek. Het is al het dertiende dat afgeleverd wordt. Het heeft voor de eerste keer een kleurenkaft en telt maar even 270 bladzijden.
De meest in het oog springende bijdrage is zeker het ooggetuigenverslag van André Folens over zijn belevenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is trouwens al het derde oorlogsverslag dat Spaenhiers publiceert. Een echte ontdekking is het onderzoek van Anton Verbeke naar het Duitse kerkhof in Koekelare tijdens de Eerste Wereldoorlog. Door zijn nauwgezet speurwerk komt nu een totaal ondergesneeuwd gegeven aan het licht. Erg boeiend is verder de aanzet tot een vergelijking van krantenreportages gebracht door drie verschillende Koekelaarse verslaggevers over gebeurtenissen tussen 1987 en 2000. Het tweede deel, een nog diepgravender ontleding, brengt Stefanie Haerynck volgend jaar.
Bernard Lootens richtte zijn schijnwerpers op 32 jaar Sint- Maartensmarkt. Met vele foto’s en illustraties laat hij een belangrijk gebeuren uit de recente geschiedenis van Koekelare levendig voor de ogen oprijzen. Hij vult zijn overzicht aan met een belangrijk besluit in zake de inplanting van de vele warenhuizen in Koekelare.
Uiteraard vergeet Spaenhiers de archeologie niet. Twee topartikelen staan daarvoor garant. Een jonge archeoloog belicht zijn opgravingen in Waardamme. Een landbouwgemeenschap van 5000 jaar geleden legde hij daar bloot. Ze staat model voor de landbouwers die in dezelfde periode in Koekelare bezig waren. M. Dewilde en N. Saunders geven een beeld van hun opgravingen op het slagveld van de Eerste Wereldoorlog.
Tenslotte biedt het jaarboek een overzicht van 25 jaar publicaties door Spaenhiers en Coclariensia. Wie nu een vroegere bijdrage gemakkelijk wil terugvinden, krijgt hier een instrument om van te snoepen. Dit jaarboek is een echt hebbeding.

Jaar: 2005

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.