Jaarboek 2003

Inhoud

213 pagina's

 • Wyndels, C. De kippenbroeierij van de gezusters Vandewall
 • Van Slambrouck, M. Het leven van papa Jules en mama Lucie
 • D'Hollandere, J. De Buidel
 • Tys, D. De ruimtelijke ontwikkeling van de kustvlakte in de Vroege en de Volle Middelleeuwen en de evolutie van de omgang van de mens met het water. Het voorbeeld van Kamerlings Ambacht.
 • Ervynck, A., Dewilde, M. Een bijgestelde datering voor de oorsprong van het Oosthof in Koekelare.
 • Dewilde, M., Pype, P., Wyffels, F. Archeologische vondsten in de omgeving van Koekelare (2003)
  -
  Romeinse en Volmiddeleeuwse sporen op de Voshoek in Kortemark
  - Vroeg-Romeinse vondsten nabij Groenhove, Torhout
  - Romeins Ichtegem
  - Het kasteel van Diksmuide
 • Arren, R., Heus, J. Onderwijs in Koekelare 19de eeuw
  -
  De gemeenteschool in Koekelare 1828-1885
  - Onderwijs op de Mokker
  - Zande, speelbal van hogere instanties
  - Een nieuwe gemeenteschool en schoolstrijd in Bovekerke

Prijs

Gratis via de lidmaatschapsbijdrage

Jaar: 2003

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.