Voordracht Prof. Dr. Wim Declercq

Locatie: Huis Proot

We starten het werkingsjaar 2016 met een niet te missen uitsmijter. Twijfelt u nog aan de mogelijkheden van archeologie, dan moet u zeker op vrijdag 4 maart om 20 uur in Huis Proot komen genieten van een heerlijke PowerPoint. Een verdwenen dorp uit de Zwinstreek verrijst voor uw ogen. Jaren studie van documenten en resultaten van opgravingen brengen alles weer tot leven. Spaenhiers, gegroeid uit opgravingen in Koekelare, mag die unieke voorstelling haar leden niet ontzeggen.

Prof. Dr. Wim Declercq, hoofd van de Vakgroep Archeologie aan de Gentse Universiteit, komt boeiend vertellen hoe alles in zijn werk ging. Hij vult bovendien die intrigerende reconstructie nog aan met een uitweiding over Baltische koekoekseieren in het Brugse Nest. Ballaststenen en de Hanze in de Zwinhavens (Hoeke, Monnikenrede, Aardenburg...).
Hij brengt het wondere verhaal van ballast, vaak fel gekleurde ronde stenen, in middeleeuwse boten. Hij verbindt zo Brugse handelaars met commercanten uit Duitsland en de Scandinavische landen. Met de voordrachtgever bevaren we middeleeuwse, internationale wateren en komen tot verrassende ontdekkingen.

U komt toch ook naar deze unieke voordracht om met rode koontjes en met open mond, verbaasd kennis te nemen van deze archeologische trip. We verheugen ons nu al om u te mogen begroeten.

Leden: € 4,-, niet-leden: € 5,-

Datum: 4-3-2016

Uur: 20:00

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.