Sporen van de Grote Oorlog onder Vlaamse Velden

Locatie: Ons Huis, Dorpsstraat 8, Koekelare

‘Sporen van de Grote Oorlog onder Vlaamse Velden’

Lezing: Archeoloog Simon Verdegem

In 2014-2015 werd door Fluxys een nieuwe aardgasleiding aangelegd tussen Alveringem en Maldegem (79 km). In 2016 volgde een aftakking tussen Houthulst en Langemark-Poelkapelle (8 km). Beide tracés werden, voorafgaand aan de werken, onderzocht door de archeologen van 4 bedrijven- Monument Vandekerckhove, Ruben Willaert, GATE en BAAC- die zich tijdelijk voor dit project verenigd hebben. In totaal doorsneden beide leidingen ongeveer 24 km van het “frontgebied” uit de Eerste Wereldoorlog. De hoofdas liep, juist ten noorden van de Ieperboog, dwars door het front, van het Duitse hinterland, over de gevechtslinies en het niemandsland tot aan de Geallieerde zijde. De aftakking stond hier loodrecht op en trok door de noordelijke Ieperboog. De resultaten overtroffen alle verwachtingen. Niet alleen de sterk uitgebouwde, geconsolideerde stellingen werden aangetroffen. Maar ook sporen uit de vroege fase van de oorlog- overgang bewegingsoorlog tot stellingenoorlog- en de verschillende veldslagen aan het Ieperfront kwamen aan het licht. Dit leverde- verspreid over niet minder dan 87 opgravingszones- tientallen loopgraven, bunkers, schuilplaatsen, smalsporen, schuttersputten, gesneuvelden, … op.

We zagen Simon Verdegem aan het werk in het Canvas-programma ‘Onder Vlaamse Velden’ en recent bij de spectaculaire opgravingen in Diksmuide.

 

Inkom leden: €2  niet leden: €3

In samenwerking met NSB Koekelare

Zaal Ons Huis, Dorpsstraat 8 Koekelare

vrijdag 18/11/2016 om 19u.30

Datum: 18-11-2016

Uur: 19:30

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.