Jaarlijkse veiling onder leden

Locatie: O.C Moere, Molenstraat 30, Gistel

‘Jaarlijkse veiling onder leden’

Deze samenwerking van de drie kringen Spaenhiers vzw. - Koekelare, Graningate - Middelkerke en Gestella vzw. Gistel gaat door op zaterdag 10 december 2016 in het O.C Moere (Gistel), Molenstraat 30, Gistel.

Alle aangeboden loten kunnen bekeken worden op zaterdag 10 december en dit ononderbroken van 10u.30 tot 14 u. Nieuw is ook dat loten die niet op de catalogus geraken nu verkocht worden tegen de vraagprijs en dit tot 12u.30.

De verkoop start om 14u.15 o.l.v. veilingmeester Filip Debaillie.

Wie een zeldzame postkaart, een gegeerd bidprentje of een waardevol boek wenst aan te schaffen is hartelijk welkom. Je kunt de voorwaarden en catalogus van de veiling raadplegen op de website http://www.gestella.be/

Alle informatie (voorwaarden en richtlijnen, Inschrijvingsformulier, catalogus veiling) beschikbaar via deze link: http://users.skynet.be/fc667306/Veiling%202016.pdf

Datum: 10-12-2016

Uur: 10:30

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.