Grote veiling

Locatie: Ontmoetingscentrum Moere

Op zaterdag 17 november 2018 gaat onze traditionele grote veiling (onder leden) door in het ontmoetingscentrum van Moere!
Deze veiling is een samenwerking van de heemkring Graningate, de archeologisch-historische kring Spaenhiers en de heemkundige kring Gestella.

Er worden een 300-tal loten aan de hoogstbiedende toegewezen. Boeken, documenten en foto's betreffende heemkunde, archeologie, genealogie, beide wereldoorlogen passeren de revue. In bijlage vindt u alvast de catalogus.

Alle veilingloten kunnen bekeken worden op zaterdag 17 November 2018 van 10.30 uur tot 13.45 uur. De veiling begint om 14u.

Alleen leden van één van de bovenvermelde kringen worden de dag van de veiling toegelaten . Lid worden de dag zelf is altijd mogelijk.
Meer info op 0495/833224 Filip Debaillie
Tot 17 november!

Datum: 17-11-2018

Uur: 10:30

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.