Grote veiling

Locatie: O.C. Moere (Gistel)

de Jaarlijkse GROTE veiling onder ledeN ” gaat terug door en dit op zaterdag 10 december '16 in het O.C Moere (Gistel), Molenstraat 30,Gistel., een samenwerking van de drie kringen nl. Spaenhiers – Koekelare, Graningate-Middelkerke en Gesttella vzw. Gistel.

Alle aangeboden loten kunnen bekeken worden op zaterdag 10 december en dit ononderbroken van 10u30 tot 14 u. Nieuw is ook dat loten die niet op de catalogus geraken nu verkocht worden tegen de vraagprijs en dit tot 12u30.

De verkoop start om 14u15 o.l.v. veilingmeester Filip Debaillie.

Hopelijk mogen we je ook begroeten.

vanaf  5 oktober 2016 kun je de catalogus van de veiling raadplegen op website www.gestella.be 

download Richtlijnen en voorwaarden.

Datum: 10-11-2016

Uur: 10:00

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.