Geleid bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling in het Lange Max Museum

Locatie: Lange Max Museum

Zondag 20 november om 14u30, 16u en 17u30 kan je in het Lange Max Museum terecht voor een geleid bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling met titel “De gevolgen van de onderwaterzetting voor de Duitse oorlogsvoering”.

De tentoonstelling brengt aan de hand van diverse onderwerpen een overkoepelende kijk op de vele gevolgen die de inundatie teweegbracht.

Heel uniek in de tentoonstelling is een overzichtsbord met de aanwezigheid van alle Duitse divisies tussen Diksmuide en Nieuwpoort. Een animatie illustreert de belangrijkste gebeurtenissen.

Ben je van Ichtegem, Kortemark, Handzame, Werken of Diksmuide kom dan zeker kijken. Maar ook de inwoners van Gistel, Zevekote, Snaaskerke, Leffinge, Slijpe en Lombardsijde zullen foto’s herkennen van hun dorp.

U betaalt enkel de toegang van 2 euro. De gidsbeurt is gratis.

Meer info: https://www.facebook.com/events/611151945742472/

Datum: 20-11-2016

Uur: 14:30

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.