Erfgoeddag: 'Kiezen voor goed weer'

Locatie: Lange Max Museum

Erfgoeddag 2018

‘Kiezen voor goed weer’ in het Lange Max Museum


Het Lange Max Museum in Koekelare neemt op zondag 22 april opnieuw deel aan Erfgoeddag. Het centrale thema dit jaar is ‘Kiezen’ en het museum geeft er een unieke invulling aan met het onderwerp ‘Kiezen voor goed weer’. De Duitsers hechtten immers tijdens de Eerste Wereldoorlog veel belang aan weerobservaties om hun acties optimaal te kunnen uitvoeren.

Een fotoalbum uit 1919 met Duitse oorlogsherinneringen vormt de leidraad voor het thema “Kiezen voor goed weer”. De analyse van het album en bijkomend onderzoek bracht talrijke nieuwe inzichten naar voor.
Zo begrijpen we nu beter het belang van de weerinformatie voor het plannen van de Duitse aanvallen. Ook het aansturen van de zware artillerie, zoals o.a. Lange Max, kon beter door goede weersvoorspellingen te benutten.

De weerobservaties gebeurden op korte afstand van Lange Max, nabij de gemeentegrens van Koekelare en Ichtegem. De weerinformatie werd zowel benut voor het Marinekorps als voor het veldleger dat bij de IJzer actief was. Verschillende gidsen in het museum zullen de bezoekers informeren over gerelateerde onderwerpen.

Naast het oorlogsthema zullen ook Koekelaarse verkiezingspamfletten te bekijken zijn. Ze geven u een beeld van de verkiezingsstrijd van afgelopen 100 jaar. Beslist zullen de pamfletten uit de woelige politieke periode van 1952-1954 in het oog springen.

Erfgoeddag wordt georganiseerd door Lange Max vzw en Spaenhiers vzw in samenwerking met de gemeente Koekelare.

Tijdens Erfgoeddag is het Lange Max Museum open vanaf 10u tot 12u en vanaf 13u30 tot 17u.
Toegang: gratis. Iedereen welkom.


Meer informatie:

Lange Max Museum
Clevenstraat 2
8680 Koekelare

Informatie: https://www.facebook.com/events/502028353525235/

Datum: 22-4-2018

Uur: 10:00

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.