De moorden van Beernem

Locatie: cc de Brouckere zaal Club de B, Aartrijkestraat 6

‘Moorden van Beernem’ is een algemeen begrip - bekend in de volksmond - voor een reeks gebeurtenissen die plaatsvonden in de omgeving van Beernem in West-Vlaanderen. Tussen 1915 en 1944 vonden een paar moorden plaats, waaraan enkele onverklaarbare verdwijningen of onverwachte overlijdens werden gekoppeld. Men schiep het vermoeden dat er een onderling verband bestond, hetgeen gedurende een aantal decennia in de streek voor beroering zorgde.

Katrien Ryserhove (°1957) gaat in deze lezing op zoek naar de ware toedracht van deze zaken. Na een carrière als lerares in het Oost-Vlaamse Aalter begon Katrien Ryserhove met het schrijven en daarna zelf opvoeren van de monoloog ‘Hector (2003)’ en van een historische thriller ‘De moorden van Beernem’ (2004). Beide waren gebaseerd op ware feiten en op de populaire geschriften van haar vader Alfons (in 1991 door de VRT verfilmd als ‘De Bossen van Vlaanderen’

Deze lezing is het resultaat van de samenwerking met verschillende verenigingen:

Davidsfonds - Spaenhiers - Carolus Bonus - Willemsfonds - De Geschied- en Heemkundige Kring Het Houtland

Waar: Cultureel Centrum de Brouckere, zaal Club de B

Wanneer; 21 oktober 2015 om 20u00

Prijs:
Leden: €2,-
Niet-leden: €3,-

Datum: 21-10-2015

Uur: 20:00

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.