De Eerste Wereldoorlog. Triomf of zwanenzang van de Belgische natiestaat?

Locatie: De Balluchon

Lezing door professor Bruno De Wever
Vrijdag 9 november 2018 om 19u30.
De Balluchon

Toen Koning Albert I de Belgen opriep om het vaderland te verdedigen tegen de Duitse invaller werd daarop enthousiast gereageerd.

WOI is een hoogtepunt van Belgische patriottisme, maar tegelijk veroorzaakte de oorlog een steeds groter wordende barst in de Belgische natiestaat. Hoe werd die barst veroorzaakt en welke rol speelde de Vlaamse beweging daarbij? Hoe ontstond er een Vlaams-nationalistische collaboratie met de Duitse bezetter? Wat is de betekenis van de Frontbeweging.

Deze en andere vragen komen aan bod in de voordracht van Bruno De Wever

Deze lezing wordt aangeboden door het gemeentebestuur van Koekelare, Spaenhiers, Lange Max & N.S.B. Koekelare.

Inkom: leden €4,- niet-leden: €5,-
Tickets kunnen besteld worden via www.ticketwinkel.be of via 'dienst voor Toerisme & Cultuur' Koekelare.

Datum: 9-11-2018

Uur: 19:30

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.