Daguitstap Spaenhiers: Een dagje in Lessines

Locatie: Sint-Maartensplein, Koekelare

Daguitstap Spaenhiers: zondag 23 augustus 2015

Een dagje in Lessines

07.45 u. vertrek  op het Sint-Maartensplein – Koekelare          

 09.45 u. koffie - welkom

 10.00 u. geleid bezoek aan de site met gids aan het Gasthuis Onze-Lieve-Vrouw met de Roos: dit gasthuis

              is net zoals de Hospices van Beaune, een van de laatste grote en zelfbedruipende ziekenhuizen uit

              de middeleeuwen.

 12.30 u. einde bezoek - middagmaal in het restaurant dagschotel, dessert en koffie - (drank niet  inbegrepen)

14.30 u. Lessines met omgeving de inspiratiebron voor een aantal werken van Margritte

              Rondrit : richting porfiergroeven (uitleg en bezoek)

              Pauze met uitleg het prachtige waterkasteel van Bois de Lessines (uitleg over 'la terre de débats)

              Bezoek aan de  romaanse kerk van Wannebecq.

 17.30 u.   Vertrek naar ‘In den Achternoene’ Beernem voor de avondboterham (drank niet inbegrepen)

 20.30 u.    terug thuis – Koekelare

 

Deelname: bus, inkom museum, gidsen, koffie, middagmaal en avondboterham: € 55p.p.

Enkel wie vóór 08/08/2015 betaalt op rekening BE85 0682 1416 4206 met vermelding Lessines is ingeschreven, nadien kunnen nog eventueel vrije plaatsen door anderen ingenomen worden.

Wie om één of andere reden niet kan deelnemen, gelieve tijdig te verwittigen. Er is een wachtlijst.

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Datum: 23-8-2015

Uur: 07:45

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.