BezoekerscentrumTabaksfabriek n° 253

Locatie: Markt Koekelare

Eind april opende in Handzame het gloednieuwe bezoekerscentrum Tabakfabriek n° 253.

We organiseren een bezoek op vrijdagavond 26 juni.

In het bezoekerscentrum krijgen we tekst en uitleg over de evolutie van de toenmalige tabaksfabriek en komen we meer te weten over de geschiedenis van het dorp.

Na het bezoek aan de tentoonstelling krijgen we een rondleiding in de huidige NEOS-fabriek waar de avondploeg aan de slag zal zijn.

We hopen op goed weer en daarom kiezen we om de verplaatsing te maken met de fiets.

We plannen het vertrek op de markt van Koekelare om 18u00 en fietsen dan in groep naar Handzame. Mensen die liever de verplaatsing maken met de wagen verwachten we om 19u00 in de Kronevoordestraat 21 te Handzame.

Het groepsbezoek is beperkt tot 25 personen.
Inschrijven vooraf is dus noodzakelijk via Tel. 0475 58 50 51.
Kostprijs: € 2,-

Datum: 26-6-2015

Uur: 18:00

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.