Bezoek met gids aan vernieuwd Lievensmuseum

Locatie: parking De Buidel

2 maart, Moorslede

Na een opgemerkt verblijf in Koekelare wordt Isidoor Ampe in Moorslede benoemd tot pastoor (1868). Doorzijn toedoen krijgt Constant Lievens de kans om aan het kleinseminarie in Roeselare te studeren. In 1880 vertrekt Lievens naar de Jezuïetenmissie in India. Tot op vandaag wordt hij er door honderdduizenden christenen als hun bevrijder vereerd. Ook vanuit Koekelare zijn missionarissen de Lievens-missie gaan versterken.
Conservator Ludo Hameeuw vertelt meer over het merkwaardige leven van deze Vlaamse missionaris en gidst ons doorheen het in 2018 vernieuwde Lievensmuseum in de Sint-Martinuskerk van Moorslede.

Afspraak carpooling: 13u30 parking De Buidel

14u30 ingang Sint-Martinus-kerk Moorslede.

Deelname: €3,- pp.

Datum: 2-3-2019

Uur: 13:30

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.