Bezoek aan Vloethemveld - Zedelgem

Locatie: De Buidel, Koekelare

Zaterdag 11 augustus om 14u30.

De Canvas reeks “Publiek Geheim” haalde met een documentaire over het Britse krijgsgevangenkamp een stukje ‘vergeten’ Zedelgemse geschiedenis van onder het stof. Klopt het dat hier op het einde van WO II 160.000 krijgsgevangenen in erbarmelijke omstandigheden verbleven?

Onder begeleiding van R. Devriendt vernemen we alles over de bijna 100-jarige militaire aanwezigheid op het domein Vloethemveld, met extra aandacht voor de periode van het krijgsgevangenkamp. Een verhaal van blus- en munitievijvers, schutsbermen, prikkeldraden, wachttorens, honden, barakken, overbevolking, kleding, wasbekkens, (onder)voeding, drinken, koude, luizen, epidemieën, dood…. Maar ook van sport, muziek, toneel, operette, kranten … heimwee.

De resterende muurschilderingen en beeldhouwwerken zijn de enige in de wereld die door  krijgsgevangen zijn gemaakt en nog in situ aanwezig zijn. Natuurlijk komt het heel eigen verhaal van de 12.000 Letse gevangenen aan bod.

Ondertussen heeft dit domein zich ontwikkeld tot een uniek natuurgebied met heel eigen fauna en flora. Een middeleeuwse visvijver, destijds eigendom van de broeders van St-Jan in Brugge die hier vis kweekten voor de bewoners van het hospitaal is bewaard gebleven.  

Het aantal rondleidingen per jaar is strikt beperkt. Een buitenkans dus.

Afspraakpunt: toegangspoort van het oude munitiedepot: Vloethemveld  nr .12  Zedelgem Tegenover de voormalige kazerne ( Diksmuidse Heirweg) de wegwijzer “Vloethemveld” volgen.

Draag aangepaste kledij en schoeisel. We maken een wandeling door het natuurgebied grotendeels op verharde wegen.

Praktisch: vertrek carpooling De Buidel Koekelare om 13.45u

                 Verzamelen aan de ingang munitiedepot om 14.15u.

                 Deelname: 5€

Datum: 11-8-2018

Uur: 13:45

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.