Bezoek aan Navigo - het nationaal visserijmuseum Koksijde

Locatie: De Buidel

Laat je fascineren door het vissersleven! Bezoek aan Navigo - het nationaal visserijmuseum Koksijde

We nodigen je uit op een historische wandeling door de Vlaamse zee- en kustvisserij.
Maak kennis met de Vlaamse vissersfamilie, de heroïsche IJslandvaarders en de garnaalvissers te paard, een unieke levende traditie in Oostduinkerke. De rijke museumcollectie verenigt erfgoed, kunst, ambacht en natuur van de Noordzee.
Wist je dat je in het museum zelf een Morse-bericht kunt verzenden of een (bijna) echte storm beleven? Het kustvissersvaartuig OD.1 Martha pronkt fier boven de sfeervolle aquaria, garant voor een verrassende ontmoeting met onze Noordzeebewoners.

Wanneer: Zaterdag 9 april 2016

Carpoolen vanaf de parking van De Buidel - Ringlaan Koekelare:
- verzamelen om 13.30 u.
- vertrek om 13.45 u.

Afspraak in het museum: 14.30 u. Pastoor Schmitzstraat 5, 8670 Oostduinkerke.

Rondleiding met gids ongeveer 1.30 u. - Prijs hangt af van het aantal deelnemers (9 à 10 euro)

Achteraf mogelijkheid voor een koffiestop of ...

Graag inschrijven vooraf! Magda Missiaen: tel. 051/589119 of magda.missiaen@telenet.be

Datum: 9-4-2016

Uur: 13:30

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.