Antiek (Her)kennen (Les 3)

Locatie: HADOCK

LES 3

Op donderdagavond 6, 13 en 20 oktober,  van 19 u. tot  21 u. richten  Spaenhiers in het Hadock, Sint Jorisplein 1a, een lessenreeks antiek in. 

Kostprijs € 30 met inbegrip van een syllabus (110 pag.) Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan door overschrijving van € 30 op: BE85 0682 1416 4206 van Spaenhiers.

Het aantal deelnemers is beperkt aarzel dus niet.
Lesgever is kunstrecensent en antiekkenner Roger Rogghe.

les I : Antiek herkennen – Het verzamelen – Antiek als economisch gegeven.
Beveiliging van uw kunstvoorwerpen – Kunst en antiek door de eeuwen heen
Kunstgeschiedenis – Beeldmateriaal tonen van verschillende stijlen.
Naar wat gaat uw voorkeur?
Restauratie en conservatie...

LesII : Meubelen – Schilderijen – Papier – Beeldhouwkunst – Metalen,
Varia...

Les III: Keramiek (de cursisten mogen voorwerpen meebrengen ter bespreking)
Aardewerk, grès, majolica, porselein,…

Dag IV: In samenspraak met de cursisten wordt een geleid bezoek gepland (zaterdag of zondag) aan het Kasteel van Loppem ( toegang € 7).

Datum: 20-10-2016

Uur: 19:00

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.